De famkes fan B2 binne juster kampioen wurden!! De lêste wedstriid ha sy 3-0 wûn fan VVH en dêrmei ha se dit seizoen 51 punten helle. Like folle (!) as de nûmer 2, Punt Ut, mar Covos hie mear punten helle (1451) dan Punt ut (1447).

Fan herte lokwinske froulju, geweldich dien!!

Covos B2 kampioen

Covos B2 kampioen_1

Covos B2 kampioen_2