Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland houdt ook dit jaar weer de actie Rabo Ledensponsoring.
Bent u lid van Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland? Dan kunt u € 5 van het sponsorbudget van de
bank weggeven aan Covos. Ook Covos heeft zich
aangemeld voor deze actie. Wij zijn bekend onder nummer RLS270, dit nummer heb je nodig bij
het invullen van het stembiljet dat vanaf 1 december op de website van Rabobank Sneek-
ZuidwestFriesland staat. Stemmen kan de hele maand december via de website
www.rabo.nl/sneel-zwf/ledensponsoring

Verschil tussen klanten en leden
Let op: klanten van de Rabobank zijn niet automatisch lid. Klanten die wel stemmen, maar geen lid
zijn, worden automatisch lid gemaakt. Bent u geen klant van de bank en stemt u toch? Dan is uw
stem niet geldig.