Het het schema voor de zaalwacht van de eerste helft van de competitie staat weer online.

Klik hier voor het Zaalwachtschema.