Contributie seizoen 2022-2023

Tijdens de ledenvergadering halverwege het seizoen wordt de hoogte van de contributie vastgesteld. De contributie is afhankelijk van een aantal zaken:

  • of je competitie speelt of alleen traint,
  • het niveau waarop het team competitie speelt,
  • het aantal keren dat er per week training wordt gegeven

en kan dus per seizoen en per team verschillen.

De contributie dient ervoor om de kosten die de vereniging maakt te kunnen betalen. Gelukkig worden er door leden diverse andere activiteiten georganiseerd zoals toernooien, deelname clubacties, de “koekenactie” etc. waardoor de contributie beperkt kan blijven.

De contributie wordt tweemaal per seizoen geïnd via een automatische incasso. De penningmeester streeft ernaar om de contributie eind oktober en eind januari te incasseren. Mocht u vragen hebben over de contributie, stuurt u dan een email naar penningmeester@covos.nl.

Hieronder kunt u zien met welke contributie wordt gerekend voor het huidige seizoen 2022/2023:

contributie-seizoen-22-23

Start typing and press Enter to search